… a może zostaniesz członkiem SGP ?!

Data publikacji: 24.06.2015

SGP – z czym się kojarzy? Różnie. Często zasłyszane opinie:
– nic (SGP) nie robi,
– leśne dziadki,
– powinni robić to i to,
– po co mam się zapisywać do SGP jeśli mogę spotkać się z kolegami gdzie indziej,
– inne, wiecie sami …
 
Uważam, że patrząc racjonalnie:
1/ nie można przeceniać znaczenia SGP,
2/ ale też nie można organizacji tej totalnie dyskredytować.

Podczas zebrania Zarządu Głównego SGP zapytała absolwentka Politechniki Warszawskiej prof. Z. Adamczewskiego: co mi da członkostwo w SGP?”. Profesor odpowiedział: to co Pani wniesie do SGP”. Ja dodałbym: to co wszyscy wniesiemy do Stowarzyszenia.

Aktualnie większość Stowarzyszeń przeżywa trudności, podobnie jak SGP. Oddział SGP Gdańsk należy do Oddziałów małych w porównaniu do Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Warszawy czy Białegostoku. Trudno ustalić dlaczego geodeci unikają przynależności do Stowarzyszenia.

Statut SGP stwarza stosunkowo duże pole do działania, a podstawową komórkę- koło SGP, może założyć 5 osób. Prezes koła SGP uczestniczy w zebraniach ZO SGP. Oddział Gdańsk SGP potrzebuje wzmocnienia ludźmi młodymi, odważnymi, z inicjatywą i zdolnościami organizacyjnymi, chętnymi do pracy społecznej.

Wiosną 2017 roku odbędą się wybory nowych władz Zarządu Oddziału SGP. Byłoby dobrze, aby nowe władze Oddziału SGP były wybrane z szerokiego grona członków. Wybory są demokratyczne, więc do wzięcia” są wszystkie funkcje w NASZEJ ORGANIZACJI.

Jeżeli nawet przyjmiemy stanowisko, że SGP jest niepotrzebne, to nie da się podważyć faktu, że organizacja ta z natury rzeczy jest powszechną platformą spotkania, wymiany poglądów i dyskusji.  Niedobrze byłoby nie pamiętać zasług SGP w 90-letniej historii jej istnienia.

Spotkanie i wymiana poglądów jest podstawą rozwoju. A dyskusja i wymiana poglądów jest potrzebna szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z nagromadzeniem nowych przepisów prawnych obowiązujących w geodezji.

Tematów do dyskusji jest wiele, m.in. to:
a/ opiniowanie przygotowywanych aktów prawnych,
b/ samorząd zawodowy,
c/ interpretacja przepisów,
d/ relacje: Urząd – Wykonawca.
Ryszard Cieślukowski – Prezes ZO SGP Gdańsk
Wystąpienie przed szkoleniem 23.04.2015r. – NOT Gdańsk
http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-gdansku/207-szkolenie