… będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 roku

Data publikacji: 31.05.2017

Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” – pod takim tytułem Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zorganizował SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW w dniu 30 maja 2017r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku. Celem szkolenia było omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z w/w dyrektywą RODO.

Szkolenie zasadnicze prowadzone było w formie bloków wykładowych obejmujących:

  1. Podstawowe postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, najnowsze zmiany oraz omówienie rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
  2. Zadania ochrony danych wynikające z przepisów prawa, w tym:

1) wymogi legalnego przetwarzania danych osobowych;

2) informowanie osób, których dane dotyczą;

3) dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych;

4) zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej;

5) zgłaszanie zbiorów do rejestracji w GIODO.

  1. Metody przeprowadzania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Nowe zadania Administratorów danych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, którego tematem była analiza przypadków „z życia wziętych” zgłoszonych przez uczestników spotkania zarówno przed jak i w trakcie szkolenia. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu były stosowne zaświadczenia organizatora.

Prowadzący szkolenie to specjaliści z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym:

Grażyna Kawczyńska – doświadczony trener, praktyk, posiadająca 18 letnie doświadczenie jako administrator bezpieczeństwa informacji w administracji rządowej oraz samorządowej. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wojciech Piasecki – ochroną informacji zajmuje się od 1999 roku, prowadził wiele szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie z pracy w sektorze prywatnym, instytucjach samorządowych, administracji skarbowej, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach kultury oraz służbie zdrowia. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz administratorem bezpieczeństwa informacji w kilku jednostkach, wpisanym do rejestru GIODO.

Szkolenie zostało poprzedzone półgodzinnym omówieniem oferty ubezpieczeń dla geodetów – wykonawców oraz geodetów – urzędników, przygotowanym przez pioniera i lidera na rynku ubezpieczeń dla branży geodezyjnej. Przedstawicielki Ergo Hestia z Sopotu, Panie: Maria Tomaszewska-Pestka oraz Dominika Bara przedstawiły program, który będzie realizowany we współpracy z SGP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Przeglądu Geodezyjnego pn. Po co geodecie ubezpieczenie OC? oraz z prezentacją Ergo Hestia podczas BKG’2016.

Na koniec warto wspomnieć o przerwach podczas których kontynuowano wymianę poglądów nie tylko w przedmiocie szkolenia, a uatrakcyjnił je wyśmienity catering firmy WOK z Pruszcza Gdańskiego.   FOTO