BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Data publikacji: 27.06.2024

Uchwałą nr 751/554/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. wyodrębniono w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA. Kierownictwo biura zostało z dniem 24 czerwca br. powierzone Tomaszowi Jewsienia.

Serdeczne gratulacje od gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz z życzeniami spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów przy realizacji zadań w zakresie działalności statutowej. Objęcie stanowiska jako samodzielna jednostka podlegającą Marszałkowi to rosnący prestiż naszego zawodu.