Czy należy zmienić nazwę oddziału?

Data publikacji: 18.07.2022

Koleżanki i Koledzy,

Realizując postanowienia Otwartego Zebrania Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku w dniu 30 czerwca 2022 r., w imieniu Zarządu Oddziału przekazuję i Zapraszam do udziału w aktualizacji nazwy dla naszego Oddziału SGP w Gdańsku – propozycji wyboru nowej nazwy Oddziału SGP w Gdańsku bądź utrzymania obecnej nazwy Oddziału „Oddział SGP w Gdańsku”.

W przypadku propozycji nowej nazwy zaleca się m.in. uwzględnienie zasięgu terenowego (regionalnego) naszego Oddziału SGP.

Aktualizację nazwy Oddziału przewiduje się dwuetapowo :

– propozycja nowej nazwy Oddziału SGP w Gdańsku – nowa nazwa „ … ”

– potwierdzenie utrzymania obecnej nazwy oddziału „Oddział SGP w Gdańsku”.

  • II etap – od 01 września 2022 r. do 16 września 2022 r. (piątek)

zaprezentowanie otrzymanych propozycji i głosowanie wyboru z pośród proponowanych nazw – forma wiadomości e-mail/ankieta.

O wyborze zadecyduje większość oddanych głosów, w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie SGP oddziału wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Czekam na wiadomości i propozycje, życzę udanych wakacji!

Barbara Kaczmarczyk

Sekretarz ZO SGP w Gdańsku