Geodeci u hydrografów

Data publikacji: 21.09.2018

Z inicjatywy kol. kmdr Zbigniewa Koziarza oraz dzięki uprzejmości Dowódcy 3. Flotylli Komandora Mirosława Jurkowlańca, w dniu 20 września br. grupa 16 członków gdańskiego Oddziału SGP spotkała się z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP. Wizyta miała charakter spotkania technicznego z załogami okrętów: podwodnego oraz hydrograficznego. Nadmienić należy, że gdańskie SGP ma wieloletnie związki z gospodarką morską m.in. poprzez organizowane przez Główną Komisję Morską konferencje naukowo-techniczne nt. „Geodezja w gospodarce morskiej” we współpracy z Biurem Hydrograficznym oraz Urzędem Morskim w Gdyni. Spotkanie znakomicie wpisało się w harmonogram obchodów 100-lecia SGP oraz POLSKIEJ GEODEZJI [nota bene na budynku Komendy Portu Wojennego w Gdyni możemy przeczytać: „Z dniem 28 listopada 1918 roku nakazuję utworzyć Marynarkę Polską” / Józef Piłsudski /]. Uzgodniono konieczność kolejnych spotkań …

Szczególny charakter miał spacer na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, którego historia sięga roku 1936. W drodze do nekropoli „Willa Unruga” wchodząca w skład dawnego zespołu Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.

Spotkanie, którego organizatorem była kol. Elżbieta Hajdul (przewodnicząca Koła Seniorów) zakończyło się lunchem w wojskowej Tawernie „Pod Kordem” – na terenie Akademii Marynarki Wojennej.