…i było OTWARTE!

Data publikacji: 02.07.2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibie WBGiTR-Gdańsk, przy wyjątkowo licznej obecności członków gdańskiego SGP, odbyło się OTWARTE zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Zrealizowano następujący program zebrania:

– Wybór przewodniczącego (prezes Ryszard) i sekretarza zebrania (sekretarz Barbara), przyjęcie porządku zebrania.

– Wystąpienie gospodarza zebrania – dyrekcja WBGiTR-Gdańsk przedstawiła osiągnięcia firmy.

– UHONOROWANIA: Ewa Witkowska w związku przejściem na emeryturę otrzymała okolicznościowy adres w którym m.in. czytamy: …wyrazy szacunku i uznania za Twój osobisty dorobek, zarówno na drodze rozwoju zawodowego jak i społecznego. Dziękujemy także, że los nas ze sobą zetknął i że niejedno mogliśmy zrobić razem. I zapewne jeszcze niejedno razem zrobimy?!

Licznie zgromadzeni członkowie składali indywidualne życzenia, a Prezes SGP w Gdańsku oraz Prezes Koła WBGiTR-Gdańsk w ich imieniu przekazali wiązankę kwiatów oraz symboliczny GEOprezent.

Ponadto wyróżnieni honorowymi odznakami NOT i SGP zostali: Barbara Kaczmarczyk, Barbara Łada, Irena Mislisz, Ryszard Cieślukowski, Bogumił Koczot, Krystian Kaczmarek, Tomasz Jewsienia, Zbigniew Rynkiewicz. Wspomnieć należy również osoby wyróżnione podczas XL WZD w Białymstoku: Elżbieta Hajdul, Florian Romanowski, Sławomir Czkuj oraz Andrzej Żylis.

– Podsumowanie kampanii sprawozdawczo wyborczej SGP w tym Walne Zebranie Delegatów SGP w Białymstoku – ukonstytuowanie WŁADZ SGP, omówienie Uchwał Programowych Zgromadzenia Oddziału oraz Zebrania Delegatów SGP.

– Baza danych członków Oddziału (podział na Koła Zakładowe), ściągalność składek etc. Wręczenie legitymacji: Anna Bielińska, Magdalena Cieślik, Joanna Charytanowicz, Magdalena Kuzio, Jan Szczygielski. Przyjęcie nowo wstępujące: Paulina Bukowska, Magdalena Chrzan-Pardus, Anna Dampc, Monika Kinowska oraz Karolina Wilk.

– Sprawy do omówienia: szkolenia w Żukowie – podsumowanie; plan działania na II półrocze 2022 r. w tym konferencja N-T w Krynicy Morskiej – jesień’2022. Zmiana nazwy oddziału – ogłoszony zostanie konkurs na nazwę regionalną.

– Kolejne zebranie ZO w Bytowie – wrześniowa sobota „pod piramidami”.