…i po szkoleniach

Data publikacji: 08.06.2022

W dniu 6 czerwca br. odbyło się w CZK ŻUKOWO stacjonarne szkolenie nt „Wybrane zagadnienia z zakresu podziałów nieruchomości”. Zrealizowane zagadnienia: Pojęcie podziału nieruchomości / Kto może wystąpić o podział nieruchomości / W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość / Limit powierzchniowy 0,3000 ha / Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne / Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego / Podziały nieruchomości  zabudowanych / Podziały w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy / Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny / Podział a opłata adiacencka / Podziały nieruchomości a Prawo Wodne / Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi / Przykłady praktyczne podziałów nieruchomości, omówienie przykładów własnych / Dyskusja.

Uczestników spotkania powitał komendant OSP w Żukowie Bartłomiej Rzepka, a szkolenie prowadził sędzia dr Mirosław GDESZ.

W dniu 7 czerwca br. odbyło się w CK Spichlerz w ŻUKOWIE stacjonarne szkolenie nt „Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych”. Zrealizowane zagadnienia: Definicje / Atrybuty obiektów i podmiotów katastru / Ustalanie granic / Metody ustalania granic / Warunki dla wybranych metod / Analiza i możliwości wykorzystania materiałów źródłowych / Źródła danych / Ocena dokładności danych / Ustalanie granic działek w trybie ewidencyjnym / Określenie podmiotów ustalenia / Zawiadamianie podmiotów / Kolejność sposobów ustalania granic / Dokumentacja ustalenia granic / Modernizacja ewidencji gruntów i budynków / Określanie linii brzegowej / Dyskusja.

Uczestników spotkania powitał Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, a szkolenie prowadził dr hab. inż. Paweł HANUS, prof. AGH.

Sale, dzięki uprzejmości władz gminy, zostały udostępnione nieodpłatnie. Uczestnicy szkoleń otrzymali papierowe zaświadczenia oraz pliki prezentacji przygotowane przez prelegentów. Oba szkolenia uświetnił Marcin Tkaczyk – przedstawiciel Canon z prezentacją: Canon dla Geodezji_Żukowo

Catering z Restauracji KANIA w Przodkowie – w opinii uczestników ZNAKOMITY!

INFO na stronie internetowej Gminy Żukowo:

https://www.zukowo.pl/Duze_szkolenie_z_zakresu_geodezji_i_gospodarki_nieruchomosciami_odbylo_sie_w_Zukowie_,10,7184#sub_mid

Powyższe to realizacja ustaleń Walnego Zgromadzenia SGP w Gdańsku o organizacji tradycyjnych szkoleń na terenie Pomorza Gdańskiego celem przybliżenie lokalnej administracji oraz wykonastwa g-k w tym piękna Kaszub, Kociewia i Warmii.

Jesienią br., w związku z otwarciem przekopu Mierzei Wiślanej, planujemy zorganizować konferencję N-T w Krynicy Morskiej.