In Memoriam_AUGUSTYNOWICZ Janusz Kazimierz [1943 – 2020]

Data publikacji: 16.06.2020

Janusz Augustynowicz, mgr inż. geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Urodził się 24 sierpnia 1943 r. w Łukowie, syn Bronisława i Lucyny. Od 1945 roku zamieszkały w Szczytnie, a od 1975 roku w Elblągu. Szkoła średnia: Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie ukończył w roku 1962. Studia wyższa: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (1962 r.- inżynierskie, 1977 r. – magisterskie). Studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania: ukończył na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Ekonomiki Produkcji w 1981 roku.

Praca zawodowa: WBGiTR w Olsztynie i Elblągu (1966–1984), Urząd Wojewódzki w Elblągu (1984–1998), Zespół Szkół Budowlanych (1995–1996). 28 maja 1990 roku Wojewoda Elbląski mianował mgr inż. Janusz Augustynowicza na stanowisko Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu wraz z funkcją Geodety Województwa Elbląskiego. W tym okresie otrzymuje Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Geodezji i Kartografii dla zespołu w składzie; Janusz Augustynowicz, Sławomir Świderski i Florian Romanowski za „Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zasobu geodezyjnego i kartograficznego  obszaru miasta Elbląga„. Uznano, że opracowanie elbląskie ma charakter innowacji organizacyjnej, stanowi kompleksowe rozwiązanie techniczne i technologiczne z możliwością wykorzystania przez inne ośrodki. Po reformie administracyjnej RP (likwidacja woj. elbląskiego) z dniem 1 stycznia 1999 roku rozpoczyna pracę jako Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Elblągu (1999–2011).

Był bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1 lutego 1967 roku. Przez wiele kadencji w latach 1983–1998 był członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Z rekomendacji Zarządu Głównego SGP w latach 1990–2014 uczestniczył w pracach Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

W Naczelnej Organizacji Technicznej – z ramienia Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku – uczestniczy przez wiele lat (od 1980 r.) w działalności Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu pełniąc odpowiedzialne funkcje w tym: członka Zarządu wielu kadencji, Prezesa Zarządu Rady Regionalnej (1997–2000), V-Prezesa Zarządu RR (2001–2004), a ostatnio Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RR (2012–2020).

W latach 1982–2006 członek Komisji Gospodarki i Polityki Przestrzennej PAN Oddział w Gdańsku. Uprawnienia zawodowe: geodezyjne (GUGiK nr 1987 z 1985 r.), rzeczoznawca majątkowy (Minister GPiB nr 1725 z 1995 r.). W latach 1986-2013 Biegły Sądowy w zakresie geodezji. Od 2011 roku po 46 latach pracy zawodowej na emeryturze, aktywnie uczestniczy w działalności NOT Elbląg oraz SGP oddział w Gdańsku. Ponadto członek Rady Nadzorczej spółki OPEGIEKA w latach 2015-2020.

Odznaczenia państwowe, resortowe i społeczne:

  • Państwowe: Krzyże Zasługi: Brązowy (1976), Srebrny (1983), Złoty (1988), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005).
  • Resortowe: Medal za zasługi dla obronności Kraju (1990), Srebrna Odznaka za zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii (1984), Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980).
  • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii (1998).
  • Odznaki Honorowe NOT: Srebrna (1987); Złota (1991); Diamentowa (2016) oraz Medal Pamiątkowy z okazji 50-lecia NOT w Gdańsku (1997). Tytułu Zasłużony Senior NOT (2019).
  • Odznaki Honorowe SGP: Srebrna (1984) i Złota (2009). Medal 100-lecia SGP [nota bene osobiście nieodebrany w związku z wypadkiem samochodowym do jakiego doszło w drodze na Galę Jubileuszową dn. 7.02.2020 r.] jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku za szczególne zasługi w służbie stowarzyszenia.

Zmarł w dniu 12 czerwca 2020 r. w Elblągu. Msza żałobna odbędzie się 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00 w kościele Świętego Brata Alberta przy ulicy Częstochowskiej 28 w Elblągu, a po niej odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

Janusz Augustynowicz był niekwestionowanym autorytetem zawodowym w ogólnopolskim środowisku geodezyjnym. Chętnie dzielił się wiedzą z każdym kto tego potrzebował. Był ciepłym, kulturalnym przełożonym, kolegą, przyjacielem. Był bardzo aktywny w działalności społecznej. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze!

R.I.P.

Geodeci regionu elbląskiego i pomorskiego