Letnie zebranie ZO

Data publikacji: 14.06.2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. [czwartek] w SALI KONFERENCYJNEJ WBGiTR-Gdańsk przy ul. Sucha 12 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Początek spotkania – godzina 14:00. Zabranie ma charakter OTWARTY – zainteresowanych członków zapraszam do udziału! Proszę Prezesów Kół o poinformowanie członków o możliwości udziału w zebraniu. Potwierdzenie udziału u kol. Barbary Kaczmarczyk – sekretarza ZO.