Lipcowe zebranie ZO SGP w Gdańsku – relacja

Data publikacji: 14.07.2017

Koleżanki i Koledzy !
Serdecznie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 13 lipca 2017 r. [czwartek] w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 6 sala 204. Rozpoczęcie zebrania – godzina 13:00. Spotkania, na którym m.in. omówione zostaną wyniki XXXIX Zjazdu SGP w Olsztynie, organizuje TRÓJMIEJSKIE KOŁO „3M”. ZAPRASZA w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku Barbara Kaczmarczyk – sekretarz ZO 
 
Zrealizowano następujący program:
1. Otwarcie zebrania – Przewodniczący Koła „3M” Jerzy Ludwichowski
2. Wręczenie honorowych odznak SGP:
    DIAMENTOWA – kol. Helena Przewoska-Indyk oraz SREBRNA – kol. Jan Gładki
3. Informacje z przebiegu XXXIX ZJAZDU w Olsztynie – relacja uczestników: R Cieślukowski / T Jewsienia / F Romanowski / R Rus
4. Baza danych członków Oddziału z podziałem na Koła, w tym ściągalność składek – abolicja zgodnie z §17 Statutu SGP
5. Podsumowanie zrealizowanego szkolenia z 30 maja 2017 r. „Ochrona danych osobowych …”
6. Zakresy spraw do omówienia:
     Szkolenie WINGiK (GOŁUŃ 14-15 wrzesień br.)
     Kontynuacja współpracy PBC (kolekcja 3D) i PSB (praktyki)
     Komisja morska (powołanie międzyoddziałowej komisji: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn)
     Iubileusze seniorów oddziału
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał (przyjęto 5 nowych członków) i wniosków – kolejne zebranie koniec września br. w Bytowie (organizator kol. Karol Koss)
9. Sprawy różne
 
GALERIA