Nadzwyczajne Zgromadzenie w Gdańsku !

Data publikacji: 02.03.2018

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa gdańskiego oddziału SGP zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2018 r. /piątek/ godz. 14:30 [I termin]; godz. 14:45 [II termin] w Domu Technika „NOT” [sala E; II piętro], ul. Rajska 6, w Gdańsku odbędzie się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku.  

Porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza WNZW.
  2. Uchwalenie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Komisji Wnioskowej.
  5. Sprawozdania Prezesa Oddziału z działalności za lata 2017 – 2018 wraz z uzasadnieniem zwołania WNZW.
  6. Dyskusja.
  7. Udzielenie absolutorium dla ustępującego Prezesa Oddziału.
  8. Wybór Prezesa Oddziału wraz z uzupełnieniem składu Prezydium ZO,
  9. Podsumowanie.

W zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Oddziału SGP w Gdańsku.

ZAWIADAMIA i serdecznie zaprasza w imieniu Prezesa SGP w Gdańsku

Barbara Kaczmarczyk (Sekretarz ZO)