Nowe władze…

Data publikacji: 21.03.2022

Wyniki wyborów WŁADZ SGP w Gdańsku – kadencja 2022-2026

ZARZĄD: Ryszard Rus – Prezes oddziału / Ryszard Cieślukowski – Honorowy prezes oddziału

Członkowie zarządu z wyboru imiennego: Bartosz Ekmann, Barbara Kaczmarczyk, Barbara Łada, Karolina Makowska-Jarosik, Irena Mislisz, Zbigniew Rynkiewicz, Sławomir Skorupa, Paweł Wysocki, Andrzej Żylis

Członkowie zarządu prezesi kół: Sławomir Czkuj – OPEGIEKA Elbląg, Elżbieta Hajdul – Seniorzy, Tomasz Jewsienia – WBGiTR Gdańsk, Zbigniew Rynkiewicz – OPGK Gdańsk, Koło Hevelius PG – wakat, Koło środowiskowe 3M – wakat

KOMISJA REWIZYJNA: Anna Anuszewska, Eugeniusz Lepacki, Sławomir Świderski

SĄD KOLEŻEŃSKI: Edward Brodowski, Katarzyna Chomyj, Paweł Jędrzejewski, Tadeusz Keliński, Jarosław Kolasiński

UCZESTNICY XL WALNEGO ZABRANIA DELEGATÓW w Białymstoku: delegaci: Florian Romanowski i Ryszard Rus oraz z-cy delegatów: Tomasz Jewsienia i Andrzej Żylis, jako gość Elżbieta Hajdul