…od 21 marca 2018 r.

Data publikacji: 21.03.2019

Kilka organizacji, w szczególności CLGE (Europa), NSPS (USA) wspieranych przez FIG, zdecydowało, że bardzo ważne jest, aby świat zastanowił się nad pracą, którą wykonują geodeci. Ważne jest, aby wiedzieć, jaki wpływ może mieć cały szereg różnych rodzajów geodetów na całym świecie. Aby podkreślić znaczenie geodety, ich pracy i pola pracy, wybrano dzień

21 marca i nazwano go Światowym Dniem Geodetów.

W 2019 roku patronem Światowego Dnia Geodetów jest Aimé Laussedat. Uważany jest on za twórcę FOTOGRAMETRII. Konstruował przyrządy fotogrametryczne i geodezyjne. Między innymi skonstruował on kamerę fotogrametryczną, za pomocą której wykonał pierwsze zdjęcia fotogrametryczne.