„Opłatkowe” spotkanie ZO SGP

Data publikacji: 04.12.2015

Zebranie Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 15 grudnia 2015 r. (wtorek) w siedzibie „DYREKCYJNA s.c.” w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjna 6. 
Zgodnie z programem SPOTKANIA omówiono:
1. Przebieg zebrania Zarządu Głównego SGP z dnia 11.12.2015 r.
2. Przedstawienie kandydatów do odznaczeń z okazji 70 – lecia Oddziału SGP w Gdańsku.
3. Sprawy aktualne (przygotowania do BKG w tym wniosek DUN o dofinansowanie przez MNiSW)
4. Sprawy różne (zestawienie cen przeciętnych za 2015 r., szkolenie w kwietniu’2016)
5. Podjęcie stosownych uchwał (m.in. przyjęcie nowego członka kol. Tomasz Kiełb).
Chwilą ciszy uczczono śmierć kol. Bogdana RÓŻANKA.
Życzenia ŚWIĄTECZNE i noworoczne uczestnicy spotkania składali podczas uroczystej kolacji w Restauracji LaFontaine.
 
Z pozdrowieniami,
Barbara Kaczmarczyk
Sekretarz ZO SGP w Gdańsku