Pasjonatów zawodu coraz więcej !

Data publikacji: 12.04.2016

W dniu 12 kwietnia 2016 r., jako konsekwencja ustaleń spotkania z 8 marca br., w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału SGP w Gdańsku, odbyło się 2 spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 z SENIORAMI, reprezentantami gdańskiego Koła Seniorów SGP. Chwilą ciszy uczczono pamięć o kol. prof. Adamie Żurowskim. Tak jak miesiąc temu obecni byli kol.: Piotr Góral (rocznik 1932), Zbigniew Koziarz (rocznik 1931), Artur Orzeł (rocznik 1932) oraz Mieczysław Szułczyński (rocznik 1927), a także Jan Gładki (rocznik 1936). Tadeusz Kalinowski (rocznik 1937), Krzysztof Rylik (rocznik 1935) oraz Romuald Żołędziejewski (rocznik 1932). Kolejną grupę weteranów zawodu zaproszono do KOMITETU HONOROWEGO Kongresu.

Wspominano koleżanki i kolegów, którzy wnieśli swym działaniem społeczno-zawodowym wiele inicjatyw na rzecz geodetów, kartografów, klasyfikatorów, rzeczoznawców. Z zadowoleniem należy odnotować, że decyzja o przygotowaniu KALENDARIUM wydarzeń z okresu 70 lat działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu i Warmii była przysłowiowym „STRZAŁEM w 10”. Pani Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku (nota bene zaproszona do Komitetu Honorowego BKG) udostępniła historię biura, a kol. Zbigniew Koziarz materiały 95-lecia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Do opracowania włączyli się również koledzy z Elbląga: Janusz Augustynowicz (rocznik 1943) oraz Wiesław Rynkiewicz (rocznik 1940). Kalendarium będzie udostępnione uczestnikom kongresu …

Galeria FOTO autorstwa Basi Kaczmarczyk.