Po otwartym zebraniu gdańskiego oddziału…

Data publikacji: 06.11.2021

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 4 listopada 2021 r. [czwartek] w siedzibie OPEGIEKA – Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 (sala konferencyjna) odbyło się OTWARTE zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku. Organizatorem było KOŁO ZAKŁADOWE OPEGIEKA – gospodarzami spotkania kol. Sławomir Czkuj oraz kol. Adam Augustynowicz i kol. Florian Romanowski – Prezesi OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu.

Spotkanie, w który udział wzięło 16 osób, rozpoczęło się o godzine 13:00 powitaniem przez Prezesa Koła kol. Sławomira Czkuja. Następnie przyjęto zaproponowany program zebrania, któremu przewodniczył Prezes SGP w Gdańsku.

CHWILĄ CISZY uczczono pamięć kolegów geodetów: Janusza Augustynowicza, Mieczysława Szułczyńskiego, Piotra Górala, Artura Orła i Zbigniewa Piesika, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Pomiarów”. Prezes gdańskiego SGP wręczył Adamowi Augustynowiczowi synowi Janusza Augustynowicza MEDAL 100 LECIA SGP wraz z dyplomem… R.I.P.

Następnie głos zabrał kol. Florian Romanowski informując o zmianach pokoleniowych w spółce oraz wprowadził w temat prezentacji, którą wygłosił kol. Adam Augustynowicz informując CO NOWEGO w OPEGIEKA? Po prezentacji odbyła się ciekawa dyskusja na temat sztucznej inteligencji, z którą od kilku lat mierzy się spółka.

W przerwie zebrania gospodarze oprowadzili uczestników po siedzibie spółki prezentując m.in. SKANER Riegla, DATACENTAR oraz… nową lokalizację i aranżację ekspozycji „4 BIURKA” którą opiekuje się Koło Zakładowe OPEGIEKA. Przerwę w obradach zakończył wspólny posiłek w kantynie spółki.

W sprawach stowarzyszeniowych ustalono przede wszystkim:

W styczniu 2022 r. odbędą się OTWARTE WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KÓŁ ZAKŁADOWYCH, a do końca lutego 2022 r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU – w Gdańsku. WIĘCEJ

Zebranie zakończono oklaskami dla organizatorów i gospodarzy – BYŁO WSPANIALE – DZIĘKUJMY!