Po ZO w ELBLĄGU

Data publikacji: 14.11.2018

Jak to w Elblągu – było WSPANIALE! – gospodarze: kol. Sławomir Skorupa – Geodeta Miasta Elbląga oraz kol. Florian Romanowski – Prezes OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu są wzorem dla kolejnych organizatorów gdańskich zebrań oddziałowych.

Spotkanie rozpoczęła wizyta w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Muzeum dr Marii Kasprzyckiej uczestnicy zebrania mogli zapoznać się z najbogatszym w Polsce zbiorem zabytków archeologicznych pochodzących z 30-letnich badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie Starego Miasta w Elblągu, dzięki którym poznano układ urbanistyczny miasta, formy zabudowy murowanej i drewnianej, ale również uzyskano dokładne informacje o funkcjonujących w Elblągu gałęziach wytwórczości czy prowadzonej przez elblążan wymianie handlowej. Olbrzymi zbiór zabytków z gliny, skór, szkła, metalu i drewna daje barwny obraz kultury materialnej miasta, ukazuje poziom życia jego mieszkańców oraz obrazuje życie codzienne elblążan od XIII do pocz. XX w. Większość odkrytych przez elbląskich archeologów zabytków znaleziono w latrynach, które są prawdziwymi skarbnicami dla badaczy. Tutaj do naszych czasów przetrwały instrumenty muzyczne, znaki pielgrzymie, tabliczki woskowe czy zabawki dziecięce, niezwykle cenne źródła wiedzy o dawnym Elblągu… więcej TUTAJ  Zachęcamy do odwiedzenia obiektów MA-H przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11 w Elblągu – NAPRAWDĘ WARTO! Spotkanie w muzeum było ważne również z powodu uzgodnienia terminu i miejsca geodezyjnej wystawy „4 BIURKA” na terenie MA-H w 2019 roku. O szczegółach będziemy informować…

Przed rozpoczęciem realizacji programu zebrania, jego uczestnicy:

1/. zapoznali się z organizacją pracy miejskiego ODGiKu w Elblągu,

2/. degustowali m.in. kartacze w opegiekowskiej kantynie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Koła Zakładowego OPEGIEKA kol. Sławomir Czkuj witając przybyłych, w szczególności Zastępcę GGK Karola Kossa – członka zarządu gdańskiego SGP. Następnie Prezes Florian Romanowski prezentował osiągnięcia OPEGIEKA.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Ryszarda Rus, który złożył relacje z:

  1. zebrania ZG w dniu 11.09.2018 r. w Warszawie (Statut SGP / Zjazd Nadzwyczajny).
  2. zaawansowania prac KO obchodów 100-lecia SGP w tym wystawa „4 BIURKA” jako element wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę [DUN_ID nr 422962 z dnia 30 września 2018 r.] pn. „Wsparcie zadań popularyzatorskich dla osiągnięć naukowo-technicznych w ramach obchodów 100-lecia SGP. Uzgodniono oddziałowy, 10-cio osobowy skład na galę jubileuszową.

Następnie skarbnik kol. Zbigniew Rynkiewicz przekazał ważne informacje po szkoleniu w ZG w dniu 26.09.2018 r. m.in. o zasadach rozliczania FV jak i o plikach JPK.

W sprawy do omówienia:

  • podsumowano spotkanie z hydrografami Marynarki Wojennej w Gdyni oraz naradę szkoleniową w Szymbarku – dziękując organizatorom za włożony wysiłek…
  • dyskutowano o przygotowaniach do szkolenia w dniu 3 grudnia br. oraz o organizacji imprez w 2019 roku: m.in. XXXVI Mistrzostwa Tenisa Ziemnego w Gdańsku połączone ze szkoleniem w dniach 30-31 sierpień 2019 r. oraz Dzień Geodety Europejskiego (Światowego) – 21 marzec 2019 r.
  • uzgodniono zakres bazy danych członków oddziału z podziałem na koła, w tym pisemne wezwania do opłacenia zaległych składek członkowskich.

Zdecydowano, że w dniu 14 grudnia br. zorganizowane zostanie otwarte spotkanie przedświąteczno-noworoczne.

W sprawach różnych PWINGiK kol. Krystian Kaczmarek poinformował, że Wojewoda Pomorski powoła m.in. Tomasza Jewsienię ma członka Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej o co wnioskował ZO SGP w Gdańsku. Na zakończenie obrad przyjęto kolejne 2 osoby na członków SGP: kol. Elizę Hryniewicz-Fiedusik z Elbląga oraz kol. Tomasza Pieczkowskiego z Gdyni – GRATULACJE.      GALERIA