Szkolenia: nr 1 oraz nr 2 za nami

Data publikacji: 05.03.2016

W dniu 4 marca br. w NOT-Gdańsk odbyło się SZKOLENIE nr 1, które stanowiło jednocześnie rozpoczęcie obchodów jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP. Kolega Ryszard Rus w imieniu ZO SGP oraz Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 powitał uczestników szkolenia (70 osób) i wręczył Tomaszowi JEWSIENI (Geodeta Województwa Pomorskiego) zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym kongresu. 
Szkolenie nr 1 prowadziła kol. Miłka Pietrzak. Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 600 slajdów nt. EGiB, granic działek ewidencyjnych i nieruchomości oraz linii brzegu. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze szkolenia w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma DIAZ z Gdańska. Galeria FOTO autorstwa kol. Basi Kaczmarczyk.
 
Kolejne szkolenie odbyło się 4 kwietnia br. Prowadzącym był kol. Mirosław Puzia (Śląski WINGiK) nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. Zrealizowany został następujący plan szkolenia:
  • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
  • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne
  • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB

Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowano ponad 200 slajdów. Na zakończenie długotrwała dyskusja zapewne nie rozwiała wszystkich wątpliwości w sprawie najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców oraz Weryfikatorów prac geodezyjnych w PODGiK. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma OPEGIEKA z Elbląga.

Kolejny punkt programu obchodów 70-lecia SGP w Gdańsku to BAŁTYCKI KONGRES GEODEZYJNY. Zapraszamy