REWA_2023

Data publikacji: 05.05.2023

W dniach 27-28 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Wczasowym „REWA” w Rewie – gmina Kosakowo koło Gdyni odbyła się coroczna NARADA SZKOLENIOWA Służby Geodezyjno-Kartograficznej Województwa Pomorskiego. Podczas otwarcia spotkania, gości i uczestników powitał Andrzej Żylis – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Gospodarz terenu Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, wyraził zadowolenie, że na jego terenie odbywa się toważne spotkanie administracji geodezyjnej. Następnie głos zabrała Pani Minister Alicja Kulka p.o. Główny Geodeta Kraju (gość honorowy narady) omawiając bieżące oraz przyszłe zadania GUGiK.

WIĘCEJ: https://www.gov.pl/web/gugik/narada-szkoleniowa-sluzby-geodezyjno-kartograficznej-wojewodztwa-pomorskiego

Dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH w swoim wykładzie omówił:

  1. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych – analiza wybranych problemów
  2. Budynek – wybrane problemy aktualizacji baz danych EGiB i BDOT500

Karol Koss – Geodeta Miasta Gdyni przybliżył procedurę postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

„Nowe schematy GML w geodezji – jak sobie z nimi radzić” proponował Karol Stachura – Główny specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku

Przedstawiciel wystawca CANON Polska (sponsor narady) Marcin Tkaczyk zaprezentował najnowszą ofertę sprzętową, której efektem było m.in. pamiątkowe, grupowe zdjęcie uczestników.

„Rewa – Kaszuby Północne” – to porywający wykład  dr Janusza Mosakowskiego na temat uroczych terenów gdzie odbywa się narada. Część uczestników odbyła pieszą wycieczkę na najdłuższe naturalne molo w Europie – CYPEL REWSKI, przy wspaniałym zachodzie słońca.

Pierwszy dzień narady zwieńczyła uroczysta kolacja z wieloma atrakcjami (m.in. jazz na żywo – Mateusz Nawrot, nauka kaszubskiego z degustowaniem tabaki) pod kierownictwem członków gdańskiego SGP w regionalnych, kaszubskich strojach.

W drugim dniu narady szkoleniowej prezentowana była następująca tematyka:

Omówienie terminowości weryfikacji wyników prac geodezyjnych oraz omówienie problemowych zagadnień bieżących – Tomasz Kuźmicki – Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku.

„Weryfikacja spójności zbiorów danych przekazywanych z operatem technicznym” – Izabela Bonk – Geodeta Miejski w Urzędzie Miasta w Słupsku.

Procedura aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Andrzej Żylis – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Po bardzo merytorycznej dyskusji, PWINGiK Andrzej Żylis podsumował dwudniowe spotkanie Służby Geodezyjno-Kartograficznej Województwa Pomorskiego, a SGP (Klub Pracowników Administracji Geodezyjnej Województwa Pomorskiego) zaprosiło na kolejne spotkanie za rok… w Bytowie/Lęborku?!

NARADA_Rewa