SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE XLVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS JAKOŚCI PRAC SCALENIOWYCH – relacja

Data publikacji: 28.11.2022

W dniach 24-25 listopada 2022 r. w Hotelu SCANDIC w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 9 zrealizowano następujący program seminarium:

Dzień 1

Rejestracja uczestników – wręczenie upominków, m.in. Przegląd Geodezyjny – zeszyt nr 11 – wyd. II – z opublikowanymi wynikami konkursu oraz kamizelka fluorescencyjna „GEODETA SCALENIOWIEC”.

Przywitanie uczestników – Barbara Łada – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku, Barbara Kosińska – Sekretarz Generalna ZG SGP, Ewa Witkowska – b. Dyrektor WBGiTR w Gdańsku oraz Ryszard Rus – Prezes gdańskiego Oddziału SGP.

Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał Jerzy Kozłowski – Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP (b. Dyrektor Departamentu MRiRW).

Wystąpienia zaproszonych gości:

1/. W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Spraw Ziemskich MRiRW

2/. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Tomasz Jewsienia – Geodeta Województwa Pomorskiego

3/. W imieniu Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes ZG SGP

4/. Przewodniczącego Konwentu Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych – Edward Głażewski

Wyniki XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych ogłosił Kamil Baćkowski – Sekretarz Głównego Sądu Konkursowego.

Następnie Robert Kowalczyk odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do Ewy Witkowskiej wieloletniej Dyrektor WBGiTR w Gdańsku w związku z jej decyzją o przejściu na emeryturę po 41 latach pracy. Minister podziękował Dyrektor za wielki wkład w rozwój rolnictwa i rozwoju wsi w ponad 33 letnim stażu pracy w WBGiTR w Gdańsku,  którym Ewa Witkowska kierowała przez ponad 21 lat.

Wręczenia nagród i dyplomów Laureatom Konkursu dokonali Robert Kowalczyk, Ewa Witkowska i Ryszard Rus

Prezentacja nagrodzonych  projektów scalenia gruntów i nagrodzonych założeń do projektów scalenia gruntów odbyła się w dwóch sesjach w pozostałych trzech sesjach nastąpiły wystąpienia prelegentów.

Sesja I – Prezentacja nagrodzonych projektów scalenia gruntów – prowadzący Jerzy Kozłowski

I Miejsce – Projekt scalenia gruntów obiektu Strzelce Wielkie (gm. Szczurowa, pow. brzeski), Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

II Miejsce – Projekt scalenia gruntów obiektu Boratyn (gm. Chłopice, pow. jarosławski), Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

III Miejsce – Projekt scalenia gruntów obiektu Sulmice i inne (gm. Skierbieszów, pow. zamojski), Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

Przed sesją II wspólne foto uczestników Seminarium Podsumowujące XLVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Sesja II – prezentacja nagrodzonych założeń do projektu scalenia gruntów – prowadzący Jerzy Kozłowski

I miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Stanisławów, Zarębice (gm. Przyrów, pow. częstochowski), Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

II miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Targoszyn (gm. Mściwojów, pow. jaworski), Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

III miejsce – Założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia (gm. Wyryki, pow. włodawski), Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

Sesja III – prowadzący Tomasz Jewsienia

– Zawiadamianie stron o czynnościach na gruncie na poszczególnych etapach oraz w konkretnych czynnościach związanych z postępowaniem scaleniowym – dr inż. Ludmiła Pietrzak

– Zalecenia z XXVII Kongresu Międzynarodowej Federacji Geodetów – Warszawa, 11-15 wrzesień 2022 r. – Jerzy Kozłowski

Dzień I seminarium zakończył spacer po Starym Mieście w Gdańsku z przewodnikiem dr Januszem Mosakowskim oraz uroczysta kolacja z szantami w tle (Kamil Badzioch), a DJ grał do 3:00.

Dzień 2

Sesja IV – prowadząca Ewa Witkowska (WBGiTR w Gdańsku)

– Scalenia gruntów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Jacek Wincenciak – Główny specjalista w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW (wypowiedź online)

– Procedura postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów – Karol Koss – Geodeta Powiatowy – Starostwo Powiatowe w Bytowie

– Wojewoda w postępowaniu scaleniowym – Andrzej Żylis – Pomorski WINGiK

– Zagospodarowanie poscaleniowe na przykładzie powiatu włodawskiego – Adam Panasiuk – Członek Zarządu Powiatu Włodawskiego

– Działania retencyjne, przeciwpowodziowe i pro środowiskowe w pracach scaleniowych – Jarosław Taszakowski – Z-ca Dyrektora Krakowskie Biuro Geodezji, Arkadiusz Doroż

– Idea Smart Villages – możliwości wdrożenia w województwie mazowieckim – autorzy: Katarzyna Sobolewska-Mikulska – GiK PW, Anna Bielska – GiK PW, Natalia Sajnóg – GiK PW, Robert Łuczyński – GiK PW, Robert Mroczkowski – UM, Dominika Radkiewicz – UM

Sesja V – prowadząca Ewa Witkowska (WBGiTR w Gdańsku)

– Nowy wymiar geoinformacji – Adam Augustynowicz – Prezes OPEGIEKA-Elbląg

– Innowacyjne technologie w scaleniach gruntów i innych pracach (nie)geodezyjnych – Jerzy Walczewski – Kierownik Działu Systemów Geoinformatycznych WBGiTR w Gdańsku

– Scalenia gruntów w województwie pomorskim – Katarzyna Chomyj Kierownik Działu Prac Urządzeniowo-Rolnych WBGiTR w Gdańsku i Marcin Łada Dział Prac Urządzeniowo-Rolnych WBGiTR w Gdańsku

– Optymalizacja wpłat na PFRON oraz praktyczne problemy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Mateusz Brząkowski – radca prawny, ekspert ds. prawa pracy.

W podsumowaniu seminarium głos zabrali: Robert Kowalczyk i Edward Głażewski – dziękując laureatom i uczestnikom seminarium oraz organizatorowi tj. SGP w Gdańsku. Prezes SGP O/Gdańsk Ryszard Rus podziękował SPONSOROM oraz Patronowi Medialnemu za przychylność, a Komitetowi Organizacyjnemu za sprawną realizację seminarium.

Zakończenie seminarium odbyło się… na PRZEKOPie Mierzei Wiślanej – grupa uczestników XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych wysłuchała informacji, o tej inwestycji przed i po zmroku, Kierownika Obwodu Ochrony Wybrzeża mgr inż. Krystiana Babskiego z Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapoznała się z miejscem stabilizacji pamiątkowego reperu (zostanie włączony do osnowy podstawowej wysokościowej – robocze współrzędne: X = 6025807,48 / Y = 6585304,19 / H = 3,116; szerokość geograficzna 54°21’19,50″ / długość geograficzna 19°18’43,90″) jako hołd dla geodetów którzy „PIERWSI i OSTATNI” realizowali zadania na budowie I etapu PRZEKOPu – HOŁD dla GEODEZJI!

Komitet Organizacyjny: Barbara Kosińska, Barbara Łada, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Witkowska, Tomasz Jewsienia, Zbigniew Rynkiewicz, Ryszard Rus wraz z Katarzyną, Zofią, Jarkiem, Tomkiem i Jurkiem. THX!

Do pobrania: SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE XLVI OGÓLNOPOLSKI_relacja

Dostępne również: