Seminarium podsumowujące XLVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Data publikacji: 22.11.2022

W dniach 24-25 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, organizuje w Hotelu SCANDIC w Gdańsku, przy ul. Podwale Grodzkie 9

Seminarium podsumowujące XLVI Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Ma ono na celu uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu – podniesienie wiedzy pracowników administracji rządowej, a także wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych praktyk stosowanych przy realizacji prac scaleniowych przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

WIĘCEJ: https://sgp.geodezja.org.pl/zaproszenie-na-seminarium-podsumowujace-xlvi-ogolnopolski-konkurs-jakosci-prac-scaleniowych-24-25-listopada-2022-hotel-scandic-gdansk/

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Barbara Kosińska, Barbara Łada, Ewa Witkowska, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Jewsienia, Ryszard Rus, Zbigniew Rynkiewicz