Światowy Dzień Inżyniera

Data publikacji: 02.03.2023

4 marca 1968 roku w Paryżu powstała Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO). Jest to globalna, pozarządowa organizacja działająca na rzecz zjednoczenia międzynarodowych stowarzyszeń inżynierskich. Od tego czasu WFEO niestrudzenie pracuje nad rozwojem inżynierii jako rozwiązania problemów międzynarodowych i krajowych.

Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wraz z UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia Światowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

Światowy Dzień Inżyniera po raz pierwszy obchodzono w 2016 roku. Obchody podkreślają, że inżynieria może być satysfakcjonującym zawodem, ponieważ innowacje inżyniera są pomocne w naszym codziennym życiu. Przy odpowiednim wykształceniu, szkoleniu i wskazówkach inżynieria może być świetną zabawą. Coraz większy nacisk kładzie się na zachęcanie młodych studentów do zainteresowania się koncepcjami inżynierskimi i rozwijania technologii i inżynierii na studiach wyższych.

Centralne uroczystości w 2023 roku święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Madycie w dniach 2-4 marca, a w Polsce Światowy Dzień Inżyniera obchodzony będzie pod hasłem „Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata” 3 marca w Warszawskim Domu Technika NOT od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest FSN-T NOT. WARTO WIEDZIEĆ:

Kolega Zbigniew Lange, wieloletni Dyrektor TP SA w Elblągu, wieloletni z-ca Prezesa Federacji SNT NOT w Warszawie, zmobilizował Radę Regionalną NOT w Elblągu do zorganizowania Światowego Dnia Inżyniera pod tytułem „Elbląscy Inżynierowie – Stan i Osiągnięcia 1945-2023”, w dniu 4 marca 2023 r.

Pomysł zawiera się w dwóch częściach :

  1. Opracowanie listy inżynierów związanych z Elblągiem w latach 1945-2023 wg. określonego wzoru.
  2. Konferencja N-T, do której organizacji włączyła się elbląska OPEGIEKA.

Na prezesie spółki Adamie Augustynowiczu spoczywa nie tylko splendor reprezentacji naszego GEO_środowiska. W Panelu Inżynierów wygłosi referat pt. „Cyfrowe Światy Ludzi i Maszyn”.

8 marca gdański NOT zaprasza na uroczyste spotkanie Rady z udziałem Prezesów oddziałów stowarzyszeń FSN-T NOT, podsumowujące obchody Światowego Dnia Inżyniera 2023 r. PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

15:30 – otwarcie spotkania i powitanie gości

15:35 – wystąpienie: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – Prezes PR FSN-T NOT

15:55 – wystąpienie: Adam Augustynowicz – Prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego elbląskiej spółki OPEGIEKA

16:15 – wystąpienie: dr inż. Izabela Prażuch – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

BRAWO TY, Brawo WY, Brawo MY!