Już niebawem szkolenie w Gdańsku !

Data publikacji: 13.11.2017

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 1 grudnia 2017r. (piątek).

Miejsce: Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno–kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

Temat szkolenia: Decyzje administracyjne w praktyce – przy podziałach i rozgraniczaniu nieruchomości, po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Prowadzący szkolenie kol. Marian Brożyna jest doświadczonym i uznanym specjalistą z zakresu geodezji oraz rzeczoznawstwa majątkowego, posiadającymi wieloletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej, samorządowej oraz sektorze prywatnym.

Przebieg szkolenia:

  • rejestracja uczestników: 900 – 930
  • czas szkolenia: 930 – 1600
  • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kanapkowa i kawowa

Szczegóły: ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE