Szkolenie i po …

Data publikacji: 24.04.2015

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku zorganizował szkolenie nt. „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na funkcjonowanie powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywanie prac geodezyjnych”.

W sali B budynku NOT zebranych przywitał Ryszard Cieślukowski – Prezes Oddziału. Szkolenie prowadził Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego omawiając następujące zagadnienia:

  • Odpowiedzialność zawodowa w tym rzecznik dyscyplinarny oraz wojewódzka komisja dyscyplinarna.
  • Praca geodezyjna i nowe zasady jej zgłaszania w tym m.in. obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej przez ODGiK jaki i protokół weryfikacji oraz pojęcie uwierzytelnienia.
  • Ewidencja Gruntów i Budynków oraz nowe zasady jej aktualizacji
  • GESUT oraz nowe zasady uzgadniania projektowanych sieci
  • Udostępnianie materiałów PZGiK w tym licencja na wykorzystanie udostępnionych materiałów oraz ustalanie wysokości opłaty za udostępnienie materiałów.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 100 osób w tym ca 75 % pracowników administracji geodezyjnej. Zadano prowadzącemu wiele pytań na które udzielił szczegółowych odpowiedzi. Dyskusja trwała jeszcze wiele minut po zakończeniu szkolenia. Było to już 3 spotkanie z Mirosławem Puzia i umówiono się na kolejne … 

Galeria foto: https://plus.google.com/photos/111850026676418648160/albums/6141216465656347585?authkey=CPL8sbiMxoG9iwE 

W uzupełnieniu: http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/biuletyn/209-prezentacje oraz prezentacje z XI sympozjum „Krakowskie spotkania z INSPIRE”: http://inspire.krakow.pl/?id=2