W marcu i kwietniu zapraszamy na szkolenia

Data publikacji: 24.01.2016

Rok 2016 dla gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, jest rokiem szczególnym – rokiem Jubileuszu 70-lecia. Obchody Jubileuszu rozpoczynamy od organizacji dwóch szkoleń w Gdańsku, adresowanych do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe oraz studentów geodezji przed absolutorium:

  1. W dniu 4 marca 2016 r. (piątek) szkolenie nr 1 poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak, „Procedury i czynności geodezyjno-administracyjne związane z przebiegiem granic działek ewidencyjnych oraz granicami nieruchomości w tym ustalenie linii brzegu”
  2. W dniu 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) szkolenie nr 2 poprowadzi mgr inż. Mirosław Puzia, „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”.

      ZAPROSZENIE          INFO: Szkolenie NR 1          INFO: Szkolenie NR 2          ZAREKLAMUJ SIĘ