W oparach … RODO

Data publikacji: 05.10.2018

W dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, w Szymbarku, pod patronatem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego odbyła się narada szkoleniowa pt: „Nowe wyzwania dla administracji geodezyjnej w świetle zmian w geodezji i kartografii”.

Zrealizowano następujący program:

3 października 2018 r.:

 • Otwarcie obrad – wystąpienia Pomorskiego WINGiK Krystiana Kaczmarka w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego.
 • Wystąpienie Waldemara Izdebskiego Głównego Geodety Kraju (relacja GUGiK)
 • „Ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków linii podstawowej – stan realizacji prac” – WIGK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (Andrzej Żylis) oraz WGKiK Starostwa Powiatowego w Pucku (Geodeta powiatowy Marek Cygiert)
 • „RODO w geodezji” – Informacje Bezpieczne Jaszewski, Kawczyńska, Piasecki s.c.
 • „Geodezja 4.0” – OPEGIEKA sp. z o.o. w Elblągu (I wiceprezes Adam Augustynowicz)
 • „Narzędzia i metody wspomagające projektowe zarządzanie oraz weryfikację prac geodezyjnych i kartograficznych (w zakresie EGiB, BDOT500, GESUT itp.)” – OPGK sp. z o.o. w Gdańsku (prezes Karol Kaim)
 • „Rozwiązania CANON-a dla służby geodezyjnej” – Canon Polska Sp. z .o.o. (Tomasz Żak)

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja z udziałem Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Wiesława Byczkowskiego (przyjaciela geodetów)

4 października 2018 r.:

 • Narada robocza PWINGiK – Omówienie i przedyskutowanie wybranych zagadnień problemowych zgłaszanych przez powiaty województwa pomorskiego (prowadząca inspektor Janina Peliksza-Tanan)
 • „Konstytucja Biznesu w geodezji i kartografii” – Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne (Michał Pellowski)
 • „Dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych” – Starostwo Powiatowe w Kartuzach (kierownik PODGiK Wiesław Gruszka)
 • Dyskusja i podsumowanie spotkania
 • Zwiedzanie obiektów CEPR w towarzystwie przewodnika przy doskonałej pogodzie i dopisujących humorach

Naradę prowadzili: Krystian Kaczmarek (Pomorski WINGiK; wiceprezes ZO SGP) oraz Tomasz Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego; wiceprezes ZO SGP). W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób przede wszystkim przedstawicieli pomorskich starostw powiatowych oraz przedsiębiorców geodezyjnych. Tytułowe „opary RODO” były zapewne klu spotkania za sprawą burzliwej dyskusji w sprawie udostępniania nr księgi wieczystej …

Atrakcją spotkania był przygotowany przez firmę Canon – kalendarz ze zdjęciem uczestników. Oddział gdański SGP ufundował jubileuszowy notes wraz z sygnowanym długopisem.

Duże zainteresowanie szkoleniem potwierdziło organizatorom, że takie narady szkoleniowe wpisują się w oczekiwania środowiska geodezyjnego.

WIĘCEJ                          PREZENTACJE                           mini GALERIA