Wiesołégò Alleluja!

Data publikacji: 23.03.2016

 
Niech na jigła z jastrowégò jałówca
wënëkô wszëtką chërã i zgniłotã,
Wniese w dëszã snôżi zymk – cepłi, fùl redotë.
A no jôjkò z Wiôldżi Nocë
przëbôcziwô nôpiãkniészé sztërczi z dôrënkama miłotë.
A ne Swiãta Zmartwëchwstaniô Pana
parminiama seją w całym żëcym.