XXXIX ZJAZD …

Data publikacji: 03.07.2017

W Olsztynie, w dniach 30 czerwiec – 2 lipiec 2017r. odbył się XXXIX ZJAZD SGP pod hasłem „Geodezja i Kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”. Delegaci m.in. zmienili STATUT, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali WŁADZE na lata 2017-2021 w tym PREZESA Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusza WALO. Więcej TUTAJ.

Nasz gdański oddział czynnie reprezentowali: kol. Florian Romanowski (honorowy patronat), kol. Tomasz Jewsienia (Komisja Mandatowa) oraz kol. Ryszard Rus (Komisja Wyborcza). Serdeczne podziękowania dla organizatorów tj. Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SGP w Olsztynie.

GALERIA