Z krawatem prezesa…

Data publikacji: 22.12.2018

12, 13, 14 grudnia intensywne dni. Święta tuż, tuż…

Decyzją Zarządu Głównego SGP kol. Jan Gładki został wyróżniony dyplomem „ZASŁUŻONY SENIOR SGP”, a od gdańskiego oddziału 80-latek kol. Leonard Kurkiewicz otrzymał list gratulacyjny – wręczanie nastąpiło podczas 52 SPOTKANIA Świąteczno-Noworocznego SENIORÓW NOT w Gdańsku. Spotkanie uświetnione występami artystów scen trójmiejskich teatrów. Oczywiście z udziałem 10-cio osobowej reprezentacji Koła Seniorów SGP !!!

GALERIA foto

Decyzją Zarządu Głównego SGP kol. Katarzyna Gollent oraz kol. Tomasz Jewsienia zostali uhonorowani ODZNAKAMI SGP odpowiednio: SREBRNĄ oraz ZŁOTĄ, których wręczenie nastąpiło podczas SPOTKANIA „Święta bez GRANIC” członków gdańskiego SGP. Ponadto uczestnicy otrzymali zaproszenia do udziału w GALI na 100-lecie.

GALERIA foto – atrakcją był KRAWAT PREZESA… oraz KALENDARZ’2019 „Rok POLSKIEJ GEODEZJI”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego’2019 roku – szczególnego dla GEODETÓW wiersz od naszego kol. Zbigniewa Koziarza.