Za, a nawet przeciw …

Data publikacji: 30.06.2015

Zarząd Oddziału SGP w Gdańsku uważa za słuszne dążenie do utworzenia samorządu zawodowego geodetów i kartografów, ale powinno to nastąpić w sprzyjających do tego warunkach tzn. przy:
a/ świadomości celu i zgodzie całego środowiska,
b/ woli politycznej.
Ponieważ aktualnie warunki te nie są spełnione, ZO SGP w Gdańsku uważa, że podejmowanie działań w tym kierunku jest niecelowe. 
 
Na zebraniu Zarządu Głównego SGP, które odbyło się 10 lipca 2015 r. w Tykocinie, po dyskusji, większością głosów przyjęto stanowisko Stowarzyszenia Geodetów Polskich w sprawie powołania Samorządu Zawodowego Geodetów i Kartografów. CZYTAJ: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/296-stanowisko-stowarzyszenia-geodetow-polskich-w-sprawie-powolania-samorzadu-zawodowego-geodetow-i-kartografow-tykocin-10-lipca-2015-r 
 
Środowiskowa koncepcja samorządu z 2014 roku
CZYTAJ: http://www.geodezja-komerc.com.pl/uploads/2_koncepcja+uzasadnienie_2014-12-18-1.pdf