ZAMIANA, ….. ZMIANA?

Data publikacji: 18.03.2018

Ustawa z dnia 21,08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) przewiduje dla osób zajmujących określone stanowiska lub pełniących funkcje w służbie publicznej ZAKAZ ich łączenia z zajęciami ogólnie mówiąc związanymi z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, po rezygnacji kol. Tomasza Jewsienia (Geodeta Województwa Pomorskiego) ze społecznej funkcji prezesa oddziału, w dniu 16 marca 2018 roku odbyło się Walne NADZWYCZAJNE Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku. Wyniki głosowania:

1/. Kol. Ryszard Rus zostaje wybrany na PREZESA Oddziału SGP w Gdańsku,

2/. Kol. Tomasz Jewsienia zostaje wybrany na członka Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku.

Zgodnie ze Statutem SGP bezpośrednio po WNZW odbyło się posiedzenie Zarządu gdańskiego oddziału SGP na którym kol. Tomasz Jewsienia został wybrany na Wiceprezesa Oddziału SGP w Gdańsku.

… a zatem ZAMIANA lub/i ZMIANA?                                                                                                             GALERIA