Zebranie Instytucji Partnerskich Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Data publikacji: 13.06.2018

12 czerwca 2018 roku w sali multimedialnej Biblioteki Politechniki Gdańskiej uczestników powitała Pani Anna Wałek – Dyrektor Biblioteki.

Na spotkaniu poruszono następuje tematy:

  • aktualizacja treści Porozumienia o współtworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
  • obecna infrastruktura techniczna oraz planowana aktualizacja oprogramowania dLibra 6.0
  • wyniki ankiety „Badanie użytkowników PBC” przeprowadzonej w marcu 2018 r.
  • problemy zgłaszane przez użytkowników oraz zauważone przez redaktorów z Biblioteki PG

W dyskusji omawiane były zagadnienia związane z dalszym rozwojem i przebudową, tak aby zwiększyć funkcjonalność i dostosować bibliotekę do zmieniających się potrzeb użytkowników. Postulowano o przeprowadzenie szkoleń dla partnerów PBC. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem nastąpią zmiany na lepsze !

[nota bene: kolekcja „Geodezja i kartografia” aktualnie zawiera 176 pozycji. Niebawem zostaną dodane: „Zarys historii organizacji społecznych geodetów polskich 1918-1968” pod redakcją Stanisława Tymowskiego oraz „Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969-1994” pod redakcją Stanisława Pachuty].

Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentował Ryszard Rus – Prezes gdańskiego oddziału.

Bieżące wydarzenia w PBC można śledzić: https://www.facebook.com/PomorskaBibliotekaCyfrowa/ 

POLECAMY !