Zebranie ZO i jego wyniki

Data publikacji: 07.04.2016

14 kwietnia 2016 r. [czwartek] w siedzibie „NOT” w Gdańsku, ul. Rajska 6 (sala E) o godzinie 13:00 odbyło się otwarte zebranie gdańskiego Zarządu Oddziału SGP.
Chwilą ciszy uczczono  pamięć zmarłego kol. prof. Adama Żurowskiego.
W imieniu KO BKG’2016 do Komitetu Honorowego kongresu zaproszono kol. Prezesa Ryszarda Cieślukowskiego. 
Zrealizowano następujący program zebrania:
1/. Informacja o aktualnej sytuacji w geodezji, w tym posiedzenie ZG SGP z dnia 6.04.br.
Kol. Ryszard Rus złożył sprawozdanie z przebiegu obrad Zarządu Głównego.
2/. Analiza sytuacji w ODGiK-Gdańsk.
Dyrektor Wydziału Geodezji UM Gdańsk kol. Bogumił Koczot, wspólnie z Geodetą Województwa Pomorskiego kol. Tomaszem Jewsienia przedstawili nurtujące problemy w prowadzeniu i obsłudze ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. W burzliwej dyskusji uzgodniono możliwości poprawy ich funkcjonowania.
3/. Omówienie spraw związanych z organizacją obchodów 70–lecia SGP w Gdańsku.
Kol. Ryszard Rus poinformował zebranych o stanie zaawansowania prac w przygotowaniu kongresu, w tym o sukcesie w organizacji 2 szkoleń stanowiących oficjalny początek obchodów jubileuszu. W uzupełnieniu kol. Barbara Kaczmarczyk przedstawiła wyniki ankiety jaką wypełnili uczestnicy szkoleń. Są one tak ciekawe, że zebrani uznali je jako tezy do planu pracy oddziału. 
4/. Przyjęcie stosownych uchwał, w tym na temat nowych członków SGP.
Z zadowoleniem należy przekazać informację, że przyjęto 11 nowych (młodych) członków SGP.
Przyjęto uchwałę o konieczności aktualizacji listy członków oddziału w tym windykacji składek członkowskich.
5/. Sprawy bieżące.
ZO akceptuje możliwość zawarcie porozumienia o objęciu patronatem PSB w Gdańsku z ukierunkowaniem na uczniów Technikum Geodezyjnego.
Organizuje się grupa chętnych na wyjazd w czerwcu, na obchody 70-lecia ZO Wrocław połączone z posiedzeniem ZG SGP.
Kol. Jakub Szulwic zaprosił na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Uczelnianego Hevelius, które odbędzie się 29 kwietnia br. WYNIKI WYBORÓW: Prezesem Koła Hevelius i Członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku została wybrana Kol. Daria Filipiak-Kowszyk. Członkami Zarządu Koła zostali wybrani: Kol. Katarzyna Bobkowska i Kol. Szymon Bloch.
 
ZAPRASZAŁA w imieniu Prezesa ZO i protokółowała
           Barbara Kaczmarczyk – sekretarz ZO