Zimowe zebranie ZO SGP w Gdańsku

Data publikacji: 16.01.2017

Koleżanki i Koledzy !
Serdecznie zapraszam na otwarte zebranie Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2017 r. [środa] w siedzibie „NOT” w Gdańsku, ul. Rajska 6; sala C.  Rozpoczęcie zebrania – godzina 13:00. 
 
Program zebrania:

  1. Powitanie
  2. Informacje o przebiegu zebrania ZG SGP z dnia 16 grudnia 2016r.
  3. Informacja o stanie konta ZO SGP
  4. Dyskusja i przyjęcie polityki szkoleniowej w 2017 roku
  5. Plan imprez do zorganizowania w 2017 r.
  6. Przyjęcie uchwał, w tym w sprawie przyjęcia nowych członków do SGP
  7. Sprawy różne
Zebranie ma charakter otwarty – zapraszam członków i sympatyków … 
Zaprasza w imieniu Prezesa ZO w Gdańsku – Barbara Kaczmarczyk – sekretarz ZO