Zmarł Artur Orzeł [1932-2021]

Data publikacji: 08.10.2021

Kol. Artur Orzeł, inż. geodeta, urodził się 14 stycznia 1932 r. w Porzecze k/Grodna, syn Zdzisława i Janiny. Szkołę średnią ogólnokształcąca im. Stefana Żeromskiego ukończył w Kwidzynie. Szkoła wyższa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii – uzyskany dyplom inż. geodeta (1955). Pracę zawodową rozpoczął 1.10.1956 r. Dyrektor Gdańskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego w Gdańsku 1.09.1971 r. – 31.12.1973 r. Z-ca Dyrektora OPGK w Gdańsku 1.01.1974 r. – 28.02.1975 r. Dyrektor OPGK w Gdańsku 1.06.1983 r. – 30.04.1988 r. Wiceprezes Rady Nadzorczej OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku 31.08.1991 r. – 7.05.1994 r. Prezes Rady Nadzorczej OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku 7.05.1994 r. – 30.05.2003 r. Na emeryturze od 1.05.1997 r. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Geodezyjnym oraz w Policealnym Studium Zawodowym w Gdańsku 1.09.1962 r. – 30.04.1985 r.

Członkiem w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich od 5.11.1956 roku, gdzie pełnił następujące funkcje:

  1. 1960 – 1971 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku, przewodniczący Komisji Postępu Technicznego i Szkolenia
  1. 1971 – 1977 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału w Gdańsku
  2. 1980 – 1983 sekretarz Zarządu Oddziału w Gdańsku.
  3. 1983 – 1986 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku
  4. 1986 – 1989 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Gdańsku
  5. 1994 – 1997 przewodniczący Koła Środowiskowego w Gdańsku
  6. 2004 – 2013 członek Zarządu Oddziału w Gdańsku
  7. 2013 – 2016 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału w Gdańsku

Członek Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału współautor opracowań poradników (technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń oraz map dc. projektowych.

Członek Rady Technicznej KONSULTEX ds. systemu zdalnego pomiaru zmian cech geometrycznych obiektów Elektrowni Jądrowej Żarnowiec (1988-1990) – projekt niezrealizowany w związku z decyzją wstrzymania budowy EJŻ w dniu 27.05.1990r.

Członek komitetu organizacyjnego IV konkurs „Wiedzy geodezyjnej i kartograficznej” w 1982 roku w Gdańsku (Komitet organizacyjny kol: A. Nalepa, M. Żak, A. Orzeł, dyrektora PSB mgr Z. Klamana, dyrektora WBGiGG Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku mgr inż. Józef Gieroń).

Uprawnienia zawodowe – nr świadectwa 6311/87 z dnia 8.12.1987r.

Odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Resortowe: Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”

NOT i SGP: Złota Odznaka Honorowa NOT (1996) oraz DIAMENTOWA Odznaka Honorowa NOT wręczona podczas Sesji Jubileuszowej 70-lecia gdańskiego Oddziału SGP w dniu 2 czerwca 2016 roku, Złota Odznaka Honorowa SGP (1976), Dyplom Honorowy Zasłużonego Seniora SGP (2006).

Inne: Krzyż „Zesłańców Sybiru”, Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Gdańska”, Odznaka honorowa „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”.

Zmarł 6 października 2021 roku. Msza święta odbędzie się w sobotę 9 października o godz.11:30 w kościele Matki Boskiej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance. Pogrzeb tego samego dnia /sobota/ o godzinie 13:30 na Cmentarzu Łostowice.

ŻEGNAJ PRZYJACIELU! Pamiętamy śp. Artura, jako nauczyciela i wzór dla wielu pokoleń geodetów, którzy dziś z powodzeniem funkcjonują na rynku geodezyjnym. Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, branżowymi i stowarzyszeniowymi. Z jego odejściem ponieśliśmy wielką stratę. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w Pokoju!

Geodeci z Pomorza Gdańskiego – członkowie gdańskiego Oddziału SGP