Zmarł Jerzy LUDWICHOWSKI [1954 – 2022]

Data publikacji: 08.08.2022

Kolega Jerzy urodził się w Gdańsku w dniu 11 kwietnia 1954 roku – syn Alfonsa i Janiny. Szkoła średnia: LO w Gdańsku, PSB Gdańsk – Policealne Studium Geodezyjne. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Praca: Geoprojekt Gdańsk od 1975 roku do 1992 roku. Własna działalność gospodarcza pn. „GEODEX” od 1992 roku. Biegły Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie geodezji. Uprawnienia zawodowe – świadectwo GUGiK nr 6172 z dnia 26.06.1987 r.

Członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich został w roku 1980, gdzie pełnił następujące funkcje:

  1. Członek Koła Zakładowego GEOPROJEKT w Gdańsku
  2. Kadencja 2013 – 2017 członek Sądu Koleżeńskiego przy gdańskim Oddziale SGP

Aktywny uczestnik Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 w tym 70-lecie oddziału. W dniu 30 marca 2017 roku wybrany na przewodniczącego reaktywowanego Koła Środowiskowego TRÓJMIASTO – jednocześnie zostaje członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku.

Odznaki honorowe SGP: SREBRNA (wręczona podczas Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego w czerwcu 2016 roku). Zainteresowania: piłka nożna, turystyka.

Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 3 sierpnia 2022 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. (środa) w Gdańsku:

  • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – Gdańsk ul. Biskupa Wronki 1 /30 – Różaniec, 11.00 – Msza święta/.
  • Pogrzeb – Cmentarz Łostowice 30 – wyprowadzenie od Głównej Bramy bez wchodzenia do Kaplicy Cmentarnej.
  • W dniu 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) – Kremacja o godz. 17.30 – Cmentarz SREBRZYSKO.

 ŻEGNAJ PRZYJACIELU!

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Spoczywaj w Pokoju!

https://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Ludwichowski-Jerzy.pdf

https://www.nekrologi.net/kondolencje/jerzy-ludwichowski/60104503