Zmarł Jerzy MACIEJCZYK [1933 – 2023]

Data publikacji: 18.04.2023

Jerzy Maciejczyk syn Zygmunta, inż. geodeta. Urodził się 10 października 1933 roku na ziemi żywieckiej. Absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydział Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1956). Aktywny członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1971-1974 członek gdańskiego Zarządu Oddziału SGP a w kadencji 1977-1980 Wiceprzewodniczący ZO SGP. Uhonorowany m.in. Złotą Honorową Odznaką SGP. Po likwidacji gdańskiego Technikum Geodezyjnego w 1970 roku już po dwóch latach dał się odczuć brak napływu nowej kadry geodezyjnej. Podjęte starania w tej kwestii przyniosły pozytywne rezultaty. Od 1 września 1973 roku uruchomiony został kierunek geodezyjny w Państwowych Szkołach Budownictwa (PSB) w Gdańsku. Najpierw uruchomiono Pomaturalne Studium Zawodowe geodezji działające w latach 1973-1989, a od roku 1989 rozpoczęto nabór do 5-letniego Technikum Geodezyjnego. Duże zasługi w uruchomieniu kierunku geodezyjnego w PSB-Gdańsk mieli koledzy: Zenon Bancer, Jerzy Przybylski, Jerzy Maciejczyk i Jan Żołobiński – członkowie SGP. W Gdańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym pracuje od 1 lipca 1974 roku. Świetny Dyrektor ds. Technicznych OPGK Gdańsk, a następnie DYREKTOR (1.03.1980 – 15.10.1981) w najlepszych czasach tej firmy! W trakcie Sierpnia’1980 – po „właściwej” stronie wraz  z załogą. Po powrocie z wieloletniego kontraktu zagranicznego zostaje Prezesem spółki GEOPLAN, która aktywnie współpracowała z OPGK-Gdańsk P.P. W okresie przemian ustrojowych został likwidatorem P.P. OPGK-Gdańsk – etap prywatyzacji spółki OPGK w Gdańsku.Na emeryturę przechodzi z dniem 1 stycznia 1990 roku. W 1986 roku uzyskał uprawnienia zawodowe GUGiK (nr świadectwa 4036). Prowadził własną działalność gospodarczą m.in. z kol. Aleksandrem Indykiem.

Zmarł po ciężkiej i długiej chorobie w dniu 16 kwietnia br. Uroczystości pogrzebowe w dniu 20 kwietnia br. o godz. 13:00 na gdańskim Cmentarzu Łostowickim.

…odszedł znakomity fachowiec, geodeta, menadżer! Część jego pamięci!

ŻEGNAJ PRZYJACIELU!  Żegnaj Kolego, Dobry Człowieku!  Spoczywaj w Pokoju!

Rodzinie, bliskim oraz tym których ta śmierć dotknęła składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Geodeci z Pomorza Gdańskiego – członkowie gdańskiego oddziału SGP