Zmarł Kazimierz Dudzik [1944 – 2022]

Data publikacji: 15.02.2022

Kol. Kazimierz Dudzik zmarł 13 lutego 2022 roku w Lęborku. Odszedł znakomity fachowiec, b. dyrektor WODGiK w Słupsku, założyciel GeoBAZY, jednej z pierwszych w Polsce firm o profilu geo-informatycznym. Był pionierem w Polsce w zakresie tworzenia oprogramowania dla administracji geodezyjnej, inicjatorem informatyzacji ewidencji gruntów i budynków. Mimo przejścia na emeryturę, do ostatnich dni interesował się funkcjonowaniem służby geodezyjnej i warunkami pracy wykonawstwa geodezyjnego. Odszedł od nas doświadczony inżynier, lojalny współpracownik i niezawodny Kolega.

Kazimierz Dudzik, inż. geodeta. Urodził się 14 września 1944 r., syn Józefa. W latach 80-tych XX w. dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Słupsku. Założyciel firmy GeoBAZA sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku (1988), której głównym profilem działalności jest tworzenie oprogramowania dla jednostek samorządowych zajmujących się ewidencją gruntów, budynków i lokali oraz dla ośrodków dokumentacji geodezyjno – kartograficznej jak i dla geodezyjnych firm wykonawczych. Po przejściu na emeryturę w roku 2009 prowadzenie GeoBAZY przyjął syn Marek (rocznik 1970).  Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nr 1, 2 i 3 z 1985 r. – świadectwo GUGiK nr 1113.

Aktywny działacz w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich. Członek Zarządu Oddziału SGP w Koszalinie przez wiele kadencji. Członek Głównej Komisji SGP ds. katastru nieruchomości. Autor wielu referatów na kaliskiej Konferencjach N-T z cyklu kataster nieruchomości. Wyróżniony Honorową Odznaką SGP Srebrną (1988) oraz Złotą (2011).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1300, w kaplicy przycmentarnej, na cmentarzu w Lęborku, ul. Kaszubska.

ŻEGNAJ PRZYJACIELU! Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w Pokoju!

Źródło: https://sgp.geodezja.org.pl/zmarl-kol-kazimierz-dudzik/