Zmarł Piotr Góral [1932-2021]

Data publikacji: 04.05.2021

Kolega Piotr Góral urodził się 26 kwietnia 1932 roku we wsi Baczeńce (rejon wołkowyski, obwód grodzieński) syn Antoniego i Zuzanny. Szkoła średnia: Gimnazjum/LO w Tczewie; Szkoła wyższa: Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii – inż. geodeta (1955); mgr inż. geodeta inżynieryjno-przemysłowy (1964). Pracę zawodową w geodezji rozpoczął w 1955 roku. Zawodowo związany z 1 (jednym) przedsiębiorstwem tj. Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (ówczesna nazwa WBGiUR), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (Z-ca dyrektora WBGiTR w Gdańsku w latach 1968-1989, Dyrektor WBGiTR w Gdańsku od roku 1989 – na emeryturze od 1997 r.

W SGP od 1955 roku w tym: członek Zarządu Oddziału w Gdańsku od 1965 do 1989 roku, w tym latach 1983-1986 wiceprzewodniczący ZO. Następnie w latach 2004-2013 roku członek Komisji Rewizyjnej ZO. Długoletni Przewodniczący Koła Seniorów przy ZO w Gdańsku (1997-2017). Uprawnienia zawodowe nr 2030 z dnia 29 sierpnia 1985 r.

Odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Resortowe: Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”; Złota Odznaka Honorowa NOT; Odznaka Honorowa SGP (srebrna, złota oraz DIAMENTOWA wręczona podczas Sesji Jubileuszowej 70-lecia gdańskiego Oddziału SGP w dniu 2 czerwca 2016 roku.

Wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”.

Zmarł 29 kwietnia 2021 roku. Uroczystości pogrzebowe 5 maja 2021 roku: Msza święta Kościół Garnizonowy w Gdańsku-Wrzeszczu godz. 10:30; pogrzeb Cmentarz Srebrzysko godz. 12:00.

ŻEGNAJ PRZYJACIELU!  Pamiętamy śp. Piotra, jako wspaniałego, ciepłego, życzliwego kolegę, profesjonalistę zawodu.Wyrazy głębokiego współczucia dla wszystkich, których ta śmierć dotknęła. R.I.P.