… zmęczeni ale zadowoleni !?

Data publikacji: 05.06.2016

Bałtycki Kongres Geodezyjny za nami …

http://www.gugik.gov.pl/Pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju przez trzy dni od 2 do 4 czerwca w Gdańsku odbywał się Bałtycki Kongres Geodezyjny. W trakcie kongresu odbyły się także sesje poświęcone obchodom 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016. Podczas obrad zorganizowano także benefis prof. Mirosława Żaka oraz sesję wspomnieniową poświęconą prof. Adamowi Żurowskiemu …

http://pomorskie.eu/-/baltycki-kongres-geodezyjnyW murach Politechniki Gdańskiej, w dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbywa się Bałtycki Kongres Geodezyjny. Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka …

Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrał Ryszard Cieślukowski, prezes ZO SGP w Gdańsku.

http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/baltycki-kongres-geodezyj-1?p_p_auth=Gz0cLFko&redirect=http%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3DGz0cLFko%26p_p_id%3D101_INSTANCE_hWGncmoQv7K0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTabPortlet__column-1_1%26p_p_col_count%3D2

https://opegieka.pl/Aktualno%C5%9Bci/Aktualno%C5%9Bci/Post/8756 

http://www.psbgdansk.pl/02-czerwca-2016-roku-baltycki-kongres-geodezyjny-patronat-klas-geodezyjnych/

http://geoforum.pl/?page=news&id=21922&link=kongres-w-10-odslonach&menu=46812,46820 

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Baltycki-Kongres-geodezyjny-w-Gdansku-reper-na-granicy-Gdanska-i-Sopotu,a,54770

http://www.stpuk.org/content/ba%C5%82tycki-kongres-geodezyjny 

http://gisplay.pl/konferencje/136-konferencje/5903-baltycki-kongres-geodezyjny-w-gdansku.html

http://unikonferencje.pl/miniona/konf-6u5usaheve

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html?Conf_ID=38653

 

DZIĘKUJEMY !