30 maja szkolenie RODO

Data publikacji: 11.05.2017

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW dnia 30 maja 2017 roku (wtorek), które odbędzie się w siedzibe NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych przez słuchaczy przypadków, w związku z dyrektywą RODO.

Temat szkolenia: „Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)”

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi i uznanymi specjalistami z zakresu zarządzania oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze prywatnym. Trenerzy legitymują się stosownymi certyfikatami i wpisami do rejestru GIODO.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

  8.30 – 9.00     Rejestracja uczestników

  9.00 – 9.30     Dlaczego geodeta powinien się ubezpieczyć?

  9.30 – 11.00   Wykład cz. I

11.00 – 11.30   Przerwa kanapkowa

11.30 – 13.00   Wykład cz. II

13.00 – 13.30   Przerwa kawowa

13.30 – 15.30   Panel dyskusyjny

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac geodezyjno-kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.

ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE