Po szkoleniu nr 1 i przed SZKOLENIEM nr 2

Data publikacji: 24.01.2016

W dniu 4 marca br. w NOT-Gdańsk odbyło się SZKOLENIE nr 1, które stanowiło jednocześnie rozpoczęcie obchodów jubileuszu 70-lecia gdańskiego oddziału SGP. Kolega Ryszard Rus w imieniu ZO SGP oraz Komitetu Organizacyjnego BKG’2016 powitał uczestników szkolenia (70 osób) i wręczył Tomaszowi Jesieni (Geodecie Województwa Pomorskiego) zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym kongresu. 
Szkolenie nr 1 prowadziła kol. Miłka Pietrzak. Podczas 6 godzinnych zajęć, zaprezentowała ponad 600 slajdów. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały ze szkolenia w postaci plików pdf na specjalnie przygotowanym gadżecie, którego sponsorem była firma DIAZ z Gdańska.
 
Organizatorzy przypominają, że 4 kwietnia br. odbędzie się SZKOLENIE nr 2. Prowadzącym będzie kol. Mirosław Puzia nt. „Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa w świetle nowych zasad tworzenia, aktualizacji i udostępniania powiatowej bazy GESUT, bazy BDOT500 oraz mapy zasadniczej”. 
 
Plan szkolenia:
 • Powiatowy GESUT oraz koordynacja usytuowania projektowanych sieci
  • Zakres informacji gromadzonych w bazie GESUT,
  • Procedura tworzenia powiatowej bazy GESUT,
  • Aktualizacja i udostępnianie powiatowej bazy GESUT,
  • Narada koordynacyjna.
 • Baza BDOT500 oraz Mapa Zasadnicza, jako standardowe opracowanie kartograficzne
  • Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500,
  • Procedura tworzenia bazy BDOT500,
  • Aktualizacja i udostępnianie bazy BDOT500,
  • Tworzenie i udostępnianie mapy zasadniczej.
 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne na potrzeby budownictwa po zmianie PB
  • Mapa do celów projektowych,
  • Wytyczenie obiektów budowlanych,
  • Inwentaryzacja powykonawcza,
  • Klauzule na materiałach PZGiK /uwierzytelnianie/.
 • Dyskusja i pytania.

            ZAPROSZENIE                                              ZGŁOSZENIE na Szkolenie NR 2