PANEL DYSKUSYJNY „Format GML w geodezji”

Data publikacji: 15.03.2017

W dniu 13 marca 2017r. w NOT w Gdańsku ZO SGP zorganizował, dzięki uprzejmości kol. Karola Kaima oraz kol. Karola Stachury panel dyskusyjny, którego celem było przybliżenie problemów związanych ze schematami GML …

PREZENTACJA 1  Karol STACHURA ks@geoinformatyka.com.pl  tel. 792883929   http://www.goldenline.pl/karol-stachura/ 

PREZENTACJA 2  Karol KAIM karol.kaim@opgk.gda.pl  tel. 602718636  http://www.opgk.gda.pl/kontakt.html 

Geography Markup Language (GML) – oparty na XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników). Od 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z art. 53b Prawa geodezyjnego i kartograficznego KONIEC mapy zasadniczej w postaci analogowej … Więcej: https://geoforum.pl/?page=news&id=22920&link=geodezyjne-zmiany-prawne-od-1-stycznia&menu=46819,46868&year=2016&category=45

Zgodnie z §71.2.6) Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) w skład operatu technicznego wchodzą: „pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w §63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK

SCHEMATY APLIKACYJNE: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/schematy-aplikacyjne

Dla początkujących: http://konferencjagml.kon-dor.pl/prezentacje/01_Iwaniak_GML_w_praktyce_geodezyjnej.pdf