Szkolenie na „5”

Data publikacji: 09.04.2018

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku zorganizował w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 Gdańsk (SALA HERBOWA) SEMINARIUM SZKOLENIOWE dedykowane pracownikom wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych w kraju i osobom przygotowującym się w najbliższym czasie do egzaminu na uprawnienia zawodowe. Temat Seminarium: „Zagadnienia z zakresu geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych do egzaminu na uprawnienia zawodowe w zakresie  nr 5”

Seminarium poprowadzili: Stanisław Cegielski, Jerzy Kozłowski, Jan Bielański, Waldemar Władziński.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO

  7.45 – 8.00        Rejestracja uczestników

  8.00 – 10.00      Informacja o zasadach składania dokumentów na egzamin na uprawnienia – zakres 5 – Prowadzący Stanisław Cegielski

10.00 – 10.15      Przerwa kanapkowa

10.15 – 12.15      Blok I – Wybrane regulacje prawne dotyczące gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi

 1. Problematyka prawna wspólnot gruntowych.
 2. Ustawa o lasach.
 3. Problematyka prawna ochrony gruntów rolnych i leśnych.
 4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

12.15 – 12.30      Przerwa kawowa

12.30 – 14.30      Blok II – Gleboznawcza klasyfikacja gruntów – jej znaczenie i sposób wykonywania czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzania dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

 1. Rys historyczny.
 2. Problematyka gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych.
 3. Przeprowadzanie czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz sporządzanie dokumentacji przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
 4. Wykorzystanie danych klasyfikacyjnych w procesie gospodarowania nieruchomościami (w tym w ochronie gruntów rolnych i leśnych), ustalanie wymiaru podatku rolnego oraz scalaniu gruntów.

14.30 – 15.00      Przerwa obiadowa

15.00 – 17.00      III Blok – Problematyka związana z opracowaniem projektów scalenia i wymiany gruntów.

 1. Prace przygotowawcze.
 2. Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów.
 3. Wykorzystania danych ewidencji gruntów i budynków.
 4. Etapy projektowania.
 5. Realizacji projektu scalenia gruntów.
 6. Okazywanie i zatwierdzanie projektu scalenia gruntów.
 7. Ujawnianie stanu wynikającego z projektu scalenia gruntów w ewidencji gruntów i budynków i w księgach wieczystych.

17.15 – 17.30             Przerwa kawowa

17.30 – 18.30      Warsztaty, pytania problematyczne, zagadnienia do omówienia przed złożeniem dokumentów na egzamin, rozdanie Zaświadczeń o udziale w Seminarium szkoleniowym, w którym udział wziąło ponad 60 osób.

Prowadzący Blok I, II, III – Jan Bielański, Jerzy Kozłowski, Waldemar Władziński

Uczestników seminarium zaszczycił swoją obecnością Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Przyjaciel SGP, a prelegenci zwiedzili miasto łącznie ze stadionem i tunelem pod Martwą Wisłą oraz Muzeum II Wojny Światowej. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego reprezentował Andrzej Żylis, a catering zapewniła Restauracja WOK z Pruszcza Gdańskiego.

Odpowiedzialni oraz informacji dodatkowych udzielający: Tomasz Jewsienia – tel. 604-789-943; e-mail: jewsieniatomasz@poczta.onet.pl oraz Ewa Witkowska  tel. 602-723-211 e-mail: witkowska@wbgitr.gdansk.pl

GALERIA