Szkolenie „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych”

Data publikacji: 28.03.2015
Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku zapraszają na szkolenie „Wpływ znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na prowadzenie ODGiK oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznychdnia 23.04.2015r., siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6,  Sala B – II piętro, od godziny 9:00. 
Prowadzący szkolenie: Pan Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać do dnia 15.04.2015 r. na e-mail: szkolenie_geodezyjne@wp.pl
Proszę skorzystać z załączonej karty uczestnictwa w szkoleniu.
więcej informacji na: Zaproszenie na szkolenie
pobierz: Formularz zgłoszeniowy w szkoleniu doc ; Formularz zgłoszeniowy w szkoleniu pdf