SZKOLENIE z …niespodziankami

Data publikacji: 10.11.2018

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku ZAPRASZA NA SZKOLENIE w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godzinach od 9:00 do 16:00 do siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, sala B – II piętro. Szkolenie jest adresowane do służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wykonawców prac geodezyjnych, oraz osób przygotowujących się do egzaminów na uprawnienia zawodowe, studentów geodezji przed absolutorium. Temat szkolenia: „Wybrane zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii”.

W programie:

  1. Operat techniczny – skład operatu technicznego – zawartość sprawozdania technicznego, analiza materiałów źródłowych, weryfikacja prac geodezyjnych, dane osobowe w dokumentacji geodezyjnej, orzecznictwo w tym RODO (m.in. tzw. czyste biurko).
  2. Inwentaryzacja powykonawcza obiektów, faktyczne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i leśnej, użytek Bp w EGiB, dopuszczalne odstępstwa od projektu, odbiór dokumentacji przez PODGiK i PINB oraz uwierzytelnianie/klauzulowanie.
  3. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, dane wiarygodne i niewiarygodne, granice ustalone i nieustalone, ustalenia w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych oraz w pracach modernizacyjnych
  4. Zawiadamianie stron w poszczególnych procedurach geodezyjnych, w postępowaniu administracyjnym (np. rozgraniczenie) i w czynności materialno-technicznej (np. wznowienie, wyznaczenie), sytuacje szczególne: nieuregulowany stan prawny, właściciel nieustalony, właściciel nie żyje, sprawy własnościowe nieuregulowane, nowy właściciel w EGiB, zawiadomienie wysłane do poprzedniego właściciela, zawiadamianie małżeństw, zawiadamianie zarządców a właścicieli itp.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes SGP, Prezes Oddziału SGP w Suwałkach, Redaktor Naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, geodeta uprawniony w zakresach 1,2,3,5,6,7, członek Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych przy GGK, rzeczoznawca majątkowy.

Przebieg szkolenia:

  • rejestracja uczestników: 830 – 900
  • czas szkolenia: 900 – 1600 w tym dyskusja
  • w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kawowa oraz lunch

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami: 250 zł – członkowie SGP, którzy mają opłacone składki, 300 zł – od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

  • Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 listopada 2018 r. wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl
  • Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP Uczestnicy otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.

W tym roku szkolenie z NIESPODZIANKAMI !

ZAPRASZA w imieniu Zarządu Oddziału – Prezes SGP w Gdańsku – nagabując: zastosuj 3xZ (Zaproś Zareklamuj Zgłoś)

UWAGA link dla uczestników szkolenia

Plik PIETRZAK.zip zabezpieczony HASŁEM, które będzie udostępnione podczas wykładów Pani dr inż. Ludmiły Pietrzak.