Reper kongresowy

Data publikacji: 08.06.2016

   W ramach obchodów BKG’2016 w dniu 3 czerwca br. zastabilizowano Reper (Jubileuszowy Punkt Wysokościowy) na galerii Ergo Areny w miejscu, w którym przebiega granica między Gdańskiem i Sopotem, na którym znajduje się opis wraz z LOGO według projektu Agnieszki Radzkiej. Decyzją Geodety Miasta Gdańska kol. Bogdana KOCZOTA po nadaniu współrzędnych zostanie włączony do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. Wykonawcami prac byli geodeci z firm DIAZ, GeoDex oraz OPGK.Ponadto we wnętrzu hali wytyczono dwa punkty identyfikujące symbolicznie przebieg granicy pomiędzy gminami. Wyniki pomiaru TUTAJ

Robocze współrzędne:

X=60033052,12; Y=6537612,14 (układ 2000)

Z=12,61 (Kronsztadt 86bis)

ZAPRASZAMY do OGLĄDANIA oraz CZYTANIA Geoforum