Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane

Data publikacji: 01.07.2016

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych prowadzi 70 lat swoją działalność w różnych formach organizacyjnych pod różnymi nazwami i w różnych formach podległości. Aktualnie jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa Pomorskiego,  ukierunkowana na potrzeby dwóch najważniejszych kontrahentów:

  1. Społeczności wiejskich w zakresie geodezyjnej obsługi gospodarki ziemią oraz procesów inwestycyjnych na wsi
  2. Państwa – przy realizacji zadań wynikających z aktualnie obowiązującej ,,polityki rolnej”

O korelacji między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a planem urządzeniowo-rolnym gminy jak i poprawie organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej przy pomocy zabiegów urządzeniowo-rolnych w PREZENTACJI pt. „Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane” w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 27 czerwca 2016 r. mówiła mgr inż. Ewa Witkowska – Dyrektor WBGiTR w Gdańsku.