Zasłużeni dla oddziału

Data publikacji: 01.05.2021
PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA – medale „Amigo Societas” nadane na wniosek oddziału gdańskiego SGP: Wiesław Bielawski, Wiesław Byczkowski, Henryk Słonina, Florian Romanowski [2012], Adam Żurowski [2016 pośmiertnie], Mieczysław Struk [2016], Witold Wróblewski [2016]. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku (PSB) [2019], Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) [2019], Maria Kasprzycka (MAH) [2019], Paweł Adamowicz [2019 pośmiertnie].
HONOROWY CZŁONEK SGP (1989) Felczak Jerzy
HONOROWY CZŁONEK SGP (1995), HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2000-2014): Stawowski Jerzy
HONOROWY CZŁONEK SGP (2022) Romanowski Florian
Zasłużeni dla oddziału:
Augustynowicz Adam
Augustynowicz Janusz
Cieślukowski Ryszard HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2017-nadal))
Chudzikiewicz Kazimierz
Czkuj Sławomir
Ekmann Bartosz
Gieroń Józef
Gładki Jan
Gollent Katarzyna
Góral Piotr
Hajdul Elżbieta
Jewsienia Tomasz
Jędrzejewski Paweł
Kaczmarczyk Barbara
Kaczmarek Krystian
Keliński Tadeusz
Koczot Bogumił
Koss Karol
Koziarz Zbigniew
Krzymański Zbigniew
Lepacki Eugeniusz
Ludwichowski Jerzy
Maj Andrzej
Mislisz Irena
Nalepa Antoni
Orzeł Artur
Piesik Zbigniew
Przewoska-Indyk Helena
Romanowska Barbara
Rus Ryszard
Rylik Krzysztof
Rynkiewicz Zbigniew
Sławiński Ryszard
Studzińska Dorota
Szułczyński Mieczysław
Świderski Sławomir
Witkowska Ewa
Żak Mirosław
Żurowski Adam
Żylis Andrzej
Odznaczenie Gryfa Pomorskiego dla Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku z rąk Marszałka Mieczysława Struka odebrał 3 czerwca 2016 roku, podczas obchodów 70-lecia oddziału, Ryszard Cieślukowski, Prezes SGP w Gdańsku.