Honorowi członkowie oddziału

Data publikacji: 08.05.2015
HONOROWY CZŁONEK SGP (1989) Felczak Jerzy
HONOROWY CZŁONEK SGP (1995), HONOROWY PREZES ZO SGP W GDAŃSKU (2000-2014): Stawowski Jerzy
HONOROWY CZŁONEK SGP (2022) Romanowski Florian
oraz
PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA – medale „Amigo Societas” nadane na wniosek oddziału gdańskiego SGP: Wiesław Bielawski, Wiesław Byczkowski, Henryk Słonina, Florian Romanowski [2012], Adam Żurowski [2016 pośmiertnie], Mieczysław Struk [2016], Witold Wróblewski [2016]. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku (PSB) [2019], Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC) [2019], Maria Kasprzycka (MAH) [2019], Paweł Adamowicz [2019 pośmiertnie].